Opublikowany w Hodowla

Grupa I

Grupa I

Rasy gołębi: Grupa I

Hodowla gołębi to jedna z najstarszych pasji, jakie wybierane są z reguły przez ludzi starszej daty. Trzeba mieć zamiłowanie do zwierząt i ptaków, odpowiednie podejście do istot żywych oraz wykazywać się – i tu jak z resztą w każdym jednym przypadku hobby – determinacją, ciężką pracowitością a także systematyczność działań. W zakresie hodowli gołębi wyróżnia się szereg rozlicznych podkategorii, jakie są ściśle uwarunkowane, biorąc pod uwagę przykładowo podział ptaków hodowlanych na różnorodne grupy. Wśród nich warte wyszczególnienia są gołębie grupy I. Jakie to rasy gołębi hodowlanych? Otóż do tej kategorii zaliczane są następujące odmiany – show homer, żylasty z Bastry, wrocławski wystawowy, żylasty kędzierzawy, mondain, montoban, antwerpski wystawowy, Hiszpan, giers, karno, exhibition homer, ryś polski, rzeszowski wystawowy, sarlandzki, show racer, śląski tarczowy, teksański, swift syryjski, swift egipski, sotobanka francuska, pocztowy standard, romagnolii, niemiecki wystawowy, lahore, koszua, morawski strasser, olbrzym węgierski, libański, olbrzym rzymskim, kanik pracheński, białka polska, damasceński, beneszowski i wiele, wiele innych.

Wpis zawdzięczamy