Opublikowany w Hodowla

Grupa II

Grupa II

Rasy gołębi: Grupa II

Pośród gołębi zaliczanych do gołębi hodowlanych drugiej grupy wyróżnia się wiele przepięknych, niekiedy też unikatowych okazów.www.fizjosport.krakow.pl/rehabilitacja_ortopedyczna.html Grupę drugą gołębi hodowlanych uznaje się mianem brodawczaków. Do nich zaliczane są następujące odmiany takie jak bagdety, w tym bagdeta francuska, bagdeta czeska, bagdeta częstochowska, bagdeta normberska, bagdeta morawska, bagdeta sztainhaimska, bagdeta ostrawska, Turczyn, karier, brodawczak polski, brodawczak ostrowiecki, brodawczak podkarpacki, listonosz polski czy Indian.

Wpis zawdzięczamy