Opublikowany w Zwierzęta

Motyle w ekosystemie

Motyle to bardzo pożyteczne owady, choć wiele gatunków motyli może być szkodnikami z punktu widzenia człowieka. Wynika to przede wszystkim z nadmiaru motyli jakie pojawiają się w niektórych ekosystemach opartych na monokulturze. Pożyteczność motyli opiera się przede wszystkim na tym, że zapylają one rośliny poprzez przenoszenie nektaru jakim się żywią.

Rola motyli w zapylaniu roślin nie jest tak ważna, jak rola pszczół. Z drugiej strony wiele gatunków motyli jest wyspecjalizowana w spożywaniu nektaru określonych roślin, a co za tym idzie motyle tych gatunków maja bardzo ważny wpływ na zapylanie takich roślin. Obecnie wiele gatunków motyli jest zagrożonych wymarciem. Wynika to przede wszystkim z używania nawozów sztucznych i substancji chemicznych do ochrony roślin, które mają bardzo negatywny wpływ na motyle. Motyle są z drugiej strony jednym z najbardziej rozpowszechnionych gatunków owadów jakie występuje na świecie. Mamy ponad 170 tysięcy gatunków tych owadów, jakie występują na niemal wszystkich kontynentach świata.
Artykuł dzięki: