Opublikowany w Rasy

Sokol gdanski

Sokol gdanski

Gołębie – charakterystyka: Sokol gdanski

Wśród rozmaitych rodzajów zwierząt, jakie zwykło ludziom hodować na szeroką skalę, nie można pomijać hodowanych od dawien dawna okazów gołębi. Wyróżnia się niesamowicie szeroki wachlarz okazów gołębi zaliczanych do grupy gołębi hodowlanych. Generalnie należy mieć na względzie fakt, iż wyszczególnia się kilkanaście standardowych grup, jakie obejmują w swych granicach wielorakie, przepiękne, często rzadkie i wręcz unikatowe ptaki gołębiowate, jakie odznaczają się przede wszystkim zasadniczym zróżnicowaniem rasowym. Na tej podstawie wydziela się przykładowo gołębie zwane sokołami gdańskimi. Ta nazwa inaczej zamieniana jest nierzadko na określenie danziger hochflieger czyli gołąb gdański wysoko lotny.

Jest to charakterystyczna rasa ptaków tu omawianych, hodowlanych, jaka wywodzi się z rejonu Gdańska i tychże miejscowości zlokalizowanych w jego najbliższej okolicy. Nieprzypadkowo zatem ptaki tego typu zostały w tak specyficzny sposób nazwane. Musimy wiedzieć, charakteryzując tenże rodzaj okazów gołębiowatych, że wyhodowano je po raz pierwszy w dziewiętnastym stuleciu. Wówczas zaczęto je hodować także na szeroką skalę. Gołębie te zyskały coraz większe rozpowszechnienie.

Uzyskano takową rasę poprzez skrzyżowanie gołębi perskich, równie wówczas popularnych, jakie były sprowadzone z rejonów południowych naszego kraju. W tym przypadku zapiski historyczne wskazują na fakt, iż gołębie perskie zostały przywiezione w okolice Polski przez wiślanych flisaków. Ponadto badacze mówią również o przywiezieniu przez jednego z ówczesnych marynarzy gołębia z Kalkuty. A zatem, tak jak wiele innych ras gołębi, w tym zwłaszcza odmian hodowlanych, gołębie zwane sokołami gdańskimi wywodzą się od gołębia skalnego. Inaczej określa się go z kolei nazwą rodowitą czyli Columbia livia. Biorąc natomiast pod uwagę cechy, jakimi odznacza się ten typ ptaka hodowlanego, a także patrząc na to, jakie są klasyfikacje Ogólnopolskiego Kolegium Sędziów Ekspertów Gołębi Rasowych, można jednoznacznie stwierdzić, iż omawiany tu szczegółowo sokół gdański jest uznawany za jedną z odmian gołębi lotnych.

Gołębie lotne natomiast zalicza się i kwalifikuje do dziewiątej grupy tego rodzaju ptaków. Co do kwestii wizerunkowych tychże ptaków, to są one dość oryginalne. Mają pewne elementy wyglądowe, jakie ich odznaczają od innych odmian gołębiowatych. Wyznacznikiem jest specyficzna koroneczka na główce gołębiej tego gatunku. Ptak ten ma też pociągłą, smukłą i długą budowę. Jego korpus jest osadzony natomiast na przeciętnej, ani za dużej ani za małej długości nóżkach. Mają bogate upierzenia, zwłaszcza w części ogona.

Wpis zawdzięczamy